Pages Navigation Menu

Zmiana zasad przesyłania informacji handlowych.

Posted on mar 5, 2013

W dniu 16 listopada 2012 r. sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza głownie szereg istotnych zmian w prawie telekomunikacyjnym. Na mocy nowelizacji wprowadzono jednak również niezwykle istotną zmianę przepisu art 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: u.ś.u.d.e.) dotyczącego przesyłania niezamówionych informacji handlowych. W moim przekonania zmiana przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną będzie miała niezwykle istotne znaczenie dla działalności marketingowej.

Czytaj dalej

Założenia do projektu ustawy o zasobach publicznych – uwagi krytyczne

Posted on sty 28, 2013

Kilka dni temu Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji przedstawiło projekt założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych.

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasady nabywania przez określoną w ustawie grupę podmiotów (tzw. podmioty zobowiązane) praw wyłącznych do zasobów publicznych oraz wykorzystywania (licencjonowania) zasobów publicznych.  Grupa podmiotów zobowiązanych zdefiniowana zostaje poprzez odwołanie się do art. 3 ust. 1 pkt. 1 -3a Prawa Zamówień Publicznych.

Po pierwszym przeczytaniu projektu założeń do ustawy, nasuwa mi się generalny wniosek, iż sam cel ustawy jest niewątpliwie słuszny, jednak przedstawione przez MCiA propozycje rozwiązań w mojej ocenie są nieakceptowalne.  Nie neguję przy tym, samej koncepcji zapewnienia powszechnego dostępu do „zasobów” finansowanych ze środków publicznych, a jedynie przedstawione propozycje rozwiązań prawnych.

Czytaj dalej