Pages Navigation Menu

Założenia do projektu ustawy o zasobach publicznych – uwagi krytyczne

Posted on sty 28, 2013

Kilka dni temu Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji przedstawiło projekt założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych.

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasady nabywania przez określoną w ustawie grupę podmiotów (tzw. podmioty zobowiązane) praw wyłącznych do zasobów publicznych oraz wykorzystywania (licencjonowania) zasobów publicznych.  Grupa podmiotów zobowiązanych zdefiniowana zostaje poprzez odwołanie się do art. 3 ust. 1 pkt. 1 -3a Prawa Zamówień Publicznych.

Po pierwszym przeczytaniu projektu założeń do ustawy, nasuwa mi się generalny wniosek, iż sam cel ustawy jest niewątpliwie słuszny, jednak przedstawione przez MCiA propozycje rozwiązań w mojej ocenie są nieakceptowalne.  Nie neguję przy tym, samej koncepcji zapewnienia powszechnego dostępu do „zasobów” finansowanych ze środków publicznych, a jedynie przedstawione propozycje rozwiązań prawnych.

Czytaj dalej

Umowy w zakresie współczesnych sztuk audiowizualnych, P. Ślęzak. Słów kilka o książce…

Posted on sty 3, 2013

Kilka dni temu skończyłem czytać książkę prof. Piotra Ślęzaka pt. Umowy w zakresie współczesnych sztuk audiowizualnych. Jest to kolejna na polskim rynku wydawniczym publikacja dotyczącą niezwykle istotnej ze względów praktycznych problematyki umów autorskoprawnych.

Czytaj dalej

Ochrona Baz Danych, Sybilla Stanisławska-Kloc. Recenzja Książki

Posted on gru 26, 2012

W moim przekonaniu podstawowymi filarami społeczeństwa informacyjnego są programy komputerowe oraz bazy danych. Ustawodawca europejski, a za nim również ustawodawca polski dostrzegł wagę programów komputerowych oraz baz danych i objął wspomniane dobra szczególną ochroną prawną.

Czytaj dalej

Amerykańskie Prawo Autorskie, Joanna Sieńczyło-Chlabicz. Recenzja Książki.

Posted on gru 26, 2012

Książka stanowi jedno z nielicznych opracowań w języku polskim dotyczących amerykańskiego prawa autorskiego. Jak wskazuje podtytuł głównym przedmiotem rozważań jest sytuacja prawna producenta dzieła audiowizualnego według amerykańskiego prawa autorskiego.

Czytaj dalej

Prawo Własnośći Przemysłowej, red. Urszula Promińska. Recenzja Książki

Posted on gru 26, 2012

Prezentowana publikacja stanowi pracę zbiorową autorstwa Aureli Nowickiej, Marii Poźniak-Niedzielskiej, Urszuli Promińskiej oraz Heleny Żakowskiej – Henzler.
Książka stanowi klasyczny podręcznik akademicki z zakresu prawa własności przemysłowej.
Czytaj dalej