Pages Navigation Menu

Nowe zalecenie Komitetu Ministrów dot. zasad przetwarzania pracowniczych danych osobowych.

Posted on cze 12, 2015

W dniu 1 kwietnia 2015 r. Komitet Ministrów Rady Europy  przyjął  Zalecenie CM/REC(2015) 5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich na temat ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla ceków zatrudnienia.

Zalecenia określają zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy jakie powinny zostać wdrożone w krajowych systemach prawnych pastw członkowskich.

 Zalecenia dostępne są w języku polskim na stronie GIODO

Czytaj dalej

Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych

Posted on gru 5, 2014

GIODO zamieścił na swojej stronie informację o udostępnieniu Podręcznika Europejskiego Prawa o Ochronie Danych.

Jak czytamy na stronie GIODO “publikacja ta jest wspólnym przedsięwzięciem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Rady Europy oraz  Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest to trzeci z serii podręczników prawniczych przygotowany wspólnie przez te podmioty. W publikacjij przedstawiony został dorobek prawny zarówno Unii Europejskiej, jak i Rady Europy, w tym orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z zakresu ochrony danych osobowych.”

Myślę, że będzie to cenna pozycja dla każdej osoby zainteresowanej ochroną danych osobowych.  Siadam zaraz do czytania ..

Podręcznik można ściągnąć w pliku PDF ze strony GIODO spod następującego adresu – Podręcznik Europejskiego Prawa o Ochronie Danych

Czytaj dalej

Precedensowy wyrok w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Google!

Posted on maj 13, 2014

W dniu dzisiejszym Trybunał Sprawiedliwościowi wydał precedensowy wyrok w sprawie  Google Spain SL, Google Inc. przeciwko Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González.

Czytaj dalej

Kilka uwag do raportu pt. Prawo w email marketingu.

Posted on sie 18, 2013

Na początku sierpnia 2013 r. firma GetResponse przedstawiła niezwykle ciekawy raport pt. Prawo w email marketingu. Według mojej wiedzy jest to pierwsze w Polsce tego rodzaju badanie wiedzy prawnej marketingowców. Sam pomysł przeprowadzenia tego rodzaju badania uważam za niezwykle ciekawą i cenną inicjatywę.

Czytaj dalej

Grupa 29 – opinie w sprawie danych osobowych

Posted on kwi 11, 2013

Ostatnio wiele osób prosi mnie o przesłanie opinii “Grupy 29″ dotyczących ochrony danych osobowych.

Wyjaśnić należy niewtajemniczonym, iż owa “Grupa 29″, to niezależny grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych,  powołana na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Stąd grupa robocza przyjęła oficjalną nazwę “Grupa Robocza Artykuły 29″.

Czytaj dalej