Pages Navigation Menu

Przesyłanie informacji handlowej – podstawowe zasady.

Zgodnie z art. 10 10 u.ś.u.d.e.

1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.”

Zgodnie z powyższym przepisem, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Jednocześnie ust. 2 powyższego przepisu przewiduje, iż informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. A zatem, przesyłanie konkretnej (“oznaczonej”) osobie fizycznej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga uzyskania uprzedniej zgody odbiorcy.

Powyższy przepis wprowadza model opt-in, który pozwala na szerszą ochronę interesów potencjalnych adresatów informacji handlowej.

Należy zwrócić uwagę, iż powyższy przepis nie reguluje zasad przesyłania wszelkich kategorii spamu, lecz wprowadza jedynie zakaz przesyłanie niezamówionej „informacji handlowych” w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 2 u.ś.u.d.e. Przepis ten nie znajdzie zatem zastosowania do przesyłania np. spamu o charakterze politycznym lub religijnym. W konkretnym przypadku, przysyłanie tego rodzaju spamu może jednak naruszać inne przepisy prawa (np. stanowić może naruszenie dóbr osobistych – art. 23 KC).

Jak wynika z powyższego przepisu, zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych dotyczy tylko przesyłania takich informacji do „oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną”. Nie powinno również wzbudzać wątpliwości to, że obecnie powyższy przepis nie znajduje zastosowania do przesyłania informacji handlowych do osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych. W konsekwencji, w mojej ocenie, na gruncie powyższego przepisu dopuszczalne będzie przesłanie informacji handlowej bez konieczności uzyskiwania zgody adresata na ogólny adres poczty elektronicznej (np. biuro@nazwafirmy.pl lub marketing@nazwafirmy.pl) niepowiązany z żadną konkretną osobą fizyczną.

Zakaz przesyłanie niezamówionej informacji handlowej, nie ogranicza się tylko do poczty elektronicznej, lecz obejmuje również inne środki komunikacji elektronicznej, w tym komunikatory internetowe, SMS itp.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>