Pages Navigation Menu

Studia podyplomowe Prawo Nowoczesnych Technologii

Jakiś czas temu wpadłem na pomysł zorganizowania pierwszych w Polsce studiów podyplomowych  pt. prawo nowoczesnych technologii.

Pierwsze dwie edycje studiów odbyły się w ramach PAN w Warszawie. Okazało się, że mój pomysł rzeczywiście miał sens. Studia zostały bardzo dobrze odebrane przez uczestników. Następnie studia podyplomowe prowadzone były w ramach Akademii Leona Kozmińskiego w Warszawie.

Aktualnie zapraszamy na piątą edycję studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii  organizowanych w ramach  Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Są to pierwsze studia w Polsce w całości koncentrując się na praktycznych aspektach prawa nowych technologii, w szczególności umów IT.  Pełnią funkcję wykładowcy oraz opiekuna merytorycznego studiów podyplomowych.

Studia organizowane są przy współpracy merytorycznej Kancelarii Maruta Wachta.

 

Adresaci Studiów  

 • Radcowie prawni i adwokaci.
 • Prawnicy wewnętrzni firm informatycznych.
 • Osoby  negocjujące i zarządzające umowami IT.
 • Dyrektorzy i managerowie IT.
 • Kierownicy projektów informatycznych.

 

Korzyści dla Słuchaczy

Dzięki uczestnictwie w studiach podyplomowych Uczestnicy:

 • poznają zasady sporządzania umów IT, w tym umów na wdrożenie systemu informatycznego, umów outsourcingowych, utrzymaniowych, umów licencji na oprogramowanie itp.
 • poznają praktyczne prawne aspekty udostępnienia oprogramowania w modelu SaaS/IaaS
 • zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie negocjacji umów IT
 • poznają zasady zawierania umów IT w trybie zamówień publicznych
 • zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania regulaminów serwisów internetowych oraz ochrony danych osobowych w projektach IT,
 • poznają praktyczne prawne aspekty handlu elektronicznego, e-marketingu, świadczenia usług drogą elektroniczną itp.,
 • poznają podstawowe zasady zarządzania projektami IT, w tym metodyki projektowe
 • będą mogli uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu prawa IT od grona doświadczonych praktyków na co dzień obsługujących skomplikowane i nowatorskie projekty IT

 

Ramowy Program Studiów  

 • Prawo własności intelektualnej  w projektach IT (prawo autorskie, patenty,  bazy danych, multimedia)
 • Zarządzenie projektami IT
 • Umowy na wdrożenie systemu informatycznego
 • Usługi IT  – (outsourcing, serwis, doradztwo,  budowa SLA, finansowanie itp.)
 • Prawne aspekty outsourcingu IT (umowy outsourcingowej, utrzymaniowe, serwisowe)
 • Negocjacje projektów IT
 • E- Sądownictwo
 • Międzynarodowe i europejskie prawo handlu elektronicznego
 • Prawo Prywatne Międzynarodowe w sektorze IT
 • Prawne aspekty świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Marketing w Internecie
 • Prawne aspekty e-marketingu w Internecie
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo konkurencji a prawo w IT
 • E-Administracja
 • Prawo Zamówień Publicznych w projektach IT
 • Opodatkowanie kontraktów IT (licencje, usługi IT)

Najlepsi Wykładowcy 

Największym atutem studiów jest doskonała kadra. Wykładowcy to praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej projektów IT.   Prawdziwy “dream team” prawa IT.

W ramach zajęcia prowadzić będą między innymi:

 • r. pr. Marcin Maruta (Maruta Wachta)
 • r.pr Roman Bieda (Maruta Wachta) – kierownik studiów
 • r.pr Bartłomiej Wachta (Maruta Wachta)
 • r.pr. dr Zbigniew Okoń (Maruta Wachta)
 • adw. dr Paweł Litwiński (Barta Litwiński spółka partnerska)
 • adw. dr Tomasz Bagdziński (Maruta Wachta)
 • dr Jacek Wójcik  (SGH)
 • r.pr. dr Damian Flisak  (Poczta Polska)
 • r.pr. dr hab. Dariusz Szostek (UO)
 • r.pr. Mirosław Wróblewski (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)
 • Tomasz Grzegory (Head of Legal – Eastern Europe at Google)
 • doradca podatkowy Władysław Varga (TAX Point)
 • dr  hab. Przemysław Polański (ALK)
 • dr hab. Marek  Swierczyński (UKSW)

 

Kontakt w sprawie zapisów:

Edyta Adamowicz-Sikora

+48 (22) 519 22 07

eadamowicz@kozminski.edu.pl

Więcej o studiach na stronie Akademii Leona Koźmińskiego.

Zapraszam na studia!