Pages Navigation Menu

Szkolenia i Wykłady

 

Od wielu lat występuję jako prelegent na różnego rodzaju warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Aktualnie prowadzę cykliczne praktyczne warsztaty organizowane między innymi przez Centrum Promocji Informatyki.

Prowadzę również dedykowane szkolenie wewnętrzne dostosowane do szczególnych potrzeb klientów.

Występowałem między innymi na następujących konferencjach, warsztatach i szkoleniach:

 • Konferencja Cyber.Gov 2017

Prowadzenie stolika dyskusyjnego dot. RODO

17 maja 2017 r.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Umowy Handlowe

Uniwersytet Wrocławski Wykład: Umowa licencji na korzystanie z bazy danych 19 maja 2017 r. , Wrocław

 • Bezpieczeństwo Danych w Sektorze Publicznym 2017

Polskie Towarzystwo Informatyczne Wykład: Odpowiedzialność za naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 15 maja 2017 r. Warszawa

 • Forum Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Wykład: Powierzenie przetwarzania danych osobowych 3-4 kwietnia 2017 r.

 • Konferencja Prawo nowych technologii a dobie społeczeństwa informacyjnego

Wykład: Przesłanki ochrony sui generis elektronicznych baz danych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 20 marca 2017 r., Warszawa

 • Konferencja Nowe technologie a własność intelektualna

Wykład: Ochrona i wykorzystanie elektronicznych baz danych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 7 marca 2017 r., Toruń

 • Umowy na usługi IT

Szkolenie dla Nowoczesna Firma S.A. (cykliczne – od 2017 r.)

 • Prawne aspekty umów wdrożeniowych na systemy IT

Szkolenie dla Nowoczesna Firma S.A. (cykliczne – od 2016 r.)

 • Rozporządzenie ogólne o ochronie danych – jak przygotować się na nowe reguły ochrony danych osobowych

Szkolenie dla Nowoczesna Firma S.A.

24 – 25 kwietnia 2017 r., Warszawa

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa

Wykład: Rola inspektora ochrony danych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 11-13 stycznia 2017 r., Zakopane

 • VII Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne

Prezentacja: Odpowiedzialność  ze nieprawdziwe informacje przedstawiane w prasie 21-22 czerwca 2016 r., Kielce

 • Konferencja “Radca Prawny w Cyberprzestrzeni”

Wykład: Jak zoptymalizować pracę i zaskoczyć klienta, czyli nietypowe oprogramowanie w pracy radcy prawnego

Kraków, 7 kwietnia 2017 r.

 • Ochrona programów komputerowych i baz danych

Szkolenie dla OIRP w WarszawieWarszawa, 27 marca 2017 r.

 • Przygotowywanie i wykładnia umów w prawie autorskim

Szkolenie dla OIRP w Warszawie 15  listopada 2016 r.

 • X Międzydyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

Referat: Praktyczne problemy ochrony baz danych w świetle nieprawidłowej
implementacji Dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych21 października 2016 r. Szczecin

 • LIII seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
  BIAŁY WYWIAD I DETEKTYWISTYCZNE POZYSKIWANIE INFORMACJI
  DLA BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO

Wykład: Prawne granice legalnego pozyskiwania informacji w realizacji zadań białego wywiadu i detektywistycznego pozyskiwania informacji gospodarczych 11 października 2016 r. Warszawa

 • Ochrona prawna graficznych interfejsów użytkownika (GUI).

35. Seminarium Naukowe Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych.

12-16 września 2016 r., Cedzyna k. Kielc

 • Nowe Europejskie Prawo Ochrony Danych Osobowych

6 września 2016 r., Warszawa
Organizator: Centrum Promocji Informatyki 

 • Konferencja PR –sztuka skutecznej komunikacji

Wykład: E-sprostowania

Politechnika Koszalińska, 1-2 czerwca 2016 r.

 • Ochrona danych osobowych

Otwarte szkolenie organizowane przez Altkom Academy (kilka edycji)

 • Konferencja Kultura i wolny rynek

Referat:Wybrane prawne aspekty sponsoringu

Katolicki Uniwersytet Lubelski

19 listopada 2015 r., Lublin

 • Kongres Innowacji Polskich

Wykład: Ochrona programów komputerowych i baz danych

Kraków, 10 marca 2015 r.

 • I Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego

Wykład: Ochrona prawna tajemnicy przedsiębiorstwa (prawne granice pozyskiwania informacji).

Akademia Leona Koźmińskiego, 17 września 2015 r.

 • UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY

Cykliczne warsztaty dla Centrum Promocji Informatyki. Warsztaty prowadzone z dr  Zbigniewem Okoniem.

 • Akademia Umów IT dla działów prawnych (poziom II) – Nowatorskie konstrukcje prawne w zakresie projektów IT.

Cyklicznie szkolenie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki

 • AKADEMIA UMÓW IT dla biznesu poziom I – Prawne aspekty sporządzania umów na udostępnienie i wdrożenie systemów informatycznych

Cyklicznie szkolenie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki

 • Praktyczne prawne aspekty ochrony danych osobowych i baz danych

Cykliczne szkolenie organizowane przez CPI. Warsztaty prowadzone z dr Pawłem Litwińskim.

 • Warsztaty “MANAGER UMÓW IT  – warsztaty dla biznesu”

Cykliczne warsztaty prowadzone przez Centrum Promocji Informatyki

 • Ochrona własności intelektualnej i interesów pracodawcy

Cykliczne warsztaty prowadzone przez Centrum Promocji Informatyki

 • Prawne aspekty umów wdrożeniowych na systemy IT

Cykliczne dwudniowe szkolenie otwarte organizowane  przez  Nowoczesna Firma S.A. Szkolenie prowadzę z dr Zbigniewem Okoniem.

 • Zarządzanie licencjami na oprogramowanie w przedsiębiorstwie

Cykliczne szkolenie otwarte organizowane przez Altkom Academy.

 • III Otwarty Kongres FLOSS.
 • Wykład:  Zasady i zakres dozwolonego wykorzystania oprogramowania komputerowego na gruncie prawa autorskiego.12 kwietnia 2014 r., Sosnowiec
 • Konferencja Mobile & E-commerce w biznesie.

Wykład: W jaki sposób zgodnie z prawem prowadzić kampanie mailingowe?

Organizator: Klaster IT,

23 września, Rzeszów

 • Seminarium – Jak rozwijać biblioteki cyfrowe.

Wykład: Ochrona danych osobowych i prywatności użytkownika bibliotek cyfrowych.

Organizator: Centrum Promocji Informatyki

24 września 2013 r., Warszawa

 • Akademia Prawa Komputerowego – Tajemnice firmowe i nieuczciwa konkurencja.

W ramach konferencji przedstawiłem następujące dwa wykłady:

 • Zasady ochrony informacji poufnych pracodawcy
 • Zasady ochrony informacji poufnych w trakcie negocjacji handlowych

Organizator: Centrum Promocji Informatyki

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r.

 • Szkolenie – Skuteczne i efektywne kampanie informacyjno-promocyjne w Internecie

Szkolenie w zakresie aspektów prawnych.

Święcice, 26 lipca 2013 r.

Organizator: AE Edukacja (szkolenie zamknięte)

 • Ochrona Danych Osobowych

Organizator: IIR Sp. z o.o.

Warszawa, 5 maja 2012 r.

 • Konferencja Symantec.Future

Organizator: Symantec Corporation

Wykład: Ochrona Danych Osobowych – aktualne problemy

Warszawa, 25 kwietnia 2012 r.

 • III Ogólnopolski Kongres Data Center

Wykład: Data Center okiem prawnika, czyli kilka słów o pułapkach prawnych outsourcingu

Organizator: IIR Sp. z o.o.

Warszawa, 5 maja 2012 r.

 • Kongresu Public Relations 2012

Wykład: Kilka słów o prawie autorskim

Wrocław 2012

 • Manager ds. Licencji
Seria szkoleń realizowanych dla IIR sp. z o.o. od 2009 r.
 • Ryzyka prawne w działalności reklamowej i PR

Organizator: Firma 2000

Warszawa, 10 i 11 marca 2011 r.

 • Umowy Handlowe

Organizator: Langas Group

Warszawa,  18 marca 2011 r.

 • Projekt IP Student

Warsztaty: Umowy Wdrożeniowe

Organizator: TBSP UJ

Kraków, 2010

 • Prawo w działalności Public Relations i Rzeczników Prasowych

Szereg szkoleń realizowanych dla Langas Group oraz CPI (2010-2013)

 • Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych

Centrum Pro Bono,

Warszawa grudzień 2010 r.

 • Projekt „Profesjonalne kadry dla małopolskiej turystyki – stawiamy na jakość”

Zespół Ekspertów MANAGER

Szkolenie: Prawne aspekty Internetu (turystyka)

kilka edycji od 2010 r.

 • Warsztaty z pisania pism procesowych

Organizator: ELSA

Kraków 2010 r.

 • Konstruowanie zamówień publicznych na narzędzia informatyczne

Organizator: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Kraków, 18 luty 2010

 • Corporate Legal Counsel 2010

Organizator: Blue Business Media

Prowadzenie sesji: Prawo Nowych Technologi

Wykład: Nowe rozwiązania w obrocie oprogramowaniem.

Warszawa, 11-12 maja 2010

 • Aspekty prawne w IT

Cykl szkoleń w ramach Akademii BTC POLSKA

kilka edycji od 2010 – 2011l

 • Warsztaty -Promocja w Internecie

Wykład dotyczący prawnych aspektów marketingu internetowego

Organizator: Global Business Center

 • Prawne aspekty zarządzania projektami

Organizator: pm2pm

Krosno, luty 2010

 • Ochrona przed ujawnieniem tajemnic przedsiębiorstwa pracodawcy, a osobiste know – how pracownika. Wyzwania i zagrożenia czasu kryzysu.

Konferencja IT Security Managment

Michałowice 12 -13 maja 2009 r.

 • Ochrona danych osobowych w branży farmaceutycznej

Organizator: Pharma Institute

Warszawa, 22 września 2009 r.

 • Prawne aspekty ochrony wizerunku w działalności PR i reklamie.

NETVISION 9 – Ogólnopolskie Seminarium Biznesu i Nowych Technologii

Politechnika Gdańska, 23-26 kwietnia 2009 r.

 • Konferencja – Przestępstwa i nadużycia gospodarcze

12-13 października 2009

Wykład: Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Wykład: Projekt nowych regulacji prawnych do walki ze spamem…

Organizator: Global BC

 • Prawo Autorskie – dostawa i zarządzanie contenetem

Strategie komunikacji 2009

Institute for International Research, 1 pazdziernik 2008 r., Warszawa

 • Wybrane aspekty prawne zarządzania personelem (podwykonawcami) oraz ochrony danych osobowych

w projektach IT

VI Seminarium Krakowskiej Grupy Regionalnej SPMP,

Kraków 8 maja 2009 r.

 • Prawne aspekty zarządzania projektami

Organizator: pm2pm

Kraków, 19 grudnia 2009

 • PR bez słodzenia: Prawo Internetu.

Organizator: ePR.pl

Warszawa 2009

 • Szkolenie – Standardy obsługi Organów Spółek kapitałowych

Organizator: Langas Group.

Wykład: ochrona informacji oraz danych osobowych w spółkach kapitałowych

Warszawa 2009

 • Zmiany i rozwiązywanie umów IT – skutki prawne kryzysu dla biznesu.

Organizator: Centrum Promocji Informatyki

Warsztaty prowadzę wraz z mecenasem Michałem Bartą.

Wiele edycji w roku 2009 r.

 • Projekt IP Student

Warsztaty: Postępowanie przed Urzędem Patentowym

Warsztaty: Umowy Wdrożeniowe

Organizator: TBSP UJ

Kraków , 2009

 • 2009 Negotiation Workshop with Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy and Maruta i Wspólnicy

Projekt Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ

 • Prawo dla PM

Cykl wykładów w ramach kursów certyfikacyjnych dla projekt managerów

Kilka edycji od 2009 – nadal

 • Zmiany i rozwiązywanie umów IT – warsztaty dla praktyków

Wiele edycji warsztatów zrealizowanych dla Centrum Promocji Informatyki

 • Prawne aspekty ochrony wizerunku w działaności PR i reklamie.

NETVISION 9 – Ogólnopolskie Seminarium Biznesu i Nowych Technologii

Politechnika Gdańska, 23-26 kwietnia 2009 r.

 • Wybrane aspekty prawne zarządzania personelem (podwykonawcami) oraz ochrony danych osobowych w projektach IT

VI Seminarium Krakowskiej Grupy Regionalnej SPMP,

Kraków 8 maja 2009 r.

 • Prawo własności intelektualnej w twórczości ludowej

Projekt: Dziedzictwo Podtatrza

Agencja Tatrzańska, 22 września 2008 r.

 • Wybrane zagadnienia prawne związane z pracą rzecznika prasowego

Pięć edycji szkolenia przeprowadzone dla Agencji Sedno.

Warszawa, 2007 – 2008

 • Marketing w sieci – prawne aspekty marketingu i promocji w Internecie

Organizator: SARTO – Agencja PR

Warszawa, 18 listopada 2008 r.

 • Prawne aspekty mediów elektronicznych

SAP MEDIA DAY, 17 września 2008 r.

 • Majątkowe prawa autorkie do oprogramowania – wnoszenie do spółek kapitałowych, sprzedaż przedsiębiorstwa, fuzje i przejęcia

BTC POLSKA, 13 maja 2008 r. Warszawa

 • Transfer technologii poprzez wniesienie praw własności intelektualnej jako

wkładu do spółek kapitałowych

Konferencja Ochrona Własności Przemysłowej wytworzonej w jednostkach naukowych

Ośrodek Przetwarzania Inforamji, 12 maja, Warszawa

 • Odpowiedzialność ISP

Pingwinaria 2008

16-20 kwietnia 2008 r, Krynica

 • Outsourcing i paragrafy…

II Konferencja Security Management Audit Forum (SEMAFOR)

ISACA, ISSA, Computerworld

22-23 stycznia 2008 r, Warszawa

 • Prawo Autorskie – dostawa i zarządzanie contenetem

Strategie komunikacji 2009

Institute for International Research,

1 październik 2008 r., Warszawa

 • Prawo własności intelektualnej w twórczości ludowej

Projekt: Dziedzictwo Podtatrza

Agencja Tatrzańska, 22 września 2008 r.

 • Prawne aspekty mediów elektronicznych

SAP MEDIA DAY, 17 września 2008 r.

 • Majątkowe prawa autorskie do oprogramowania – wnoszenie do spółek kapitałowych, sprzedaż przedsiębiorstwa, fuzje i przejęcia

BTC POLSKA, 13 maja 2008 r. Warszawa

 • Transfer technologii poprzez wniesienie praw własności intelektualnej jako wkładu do spółek kapitałowych

Konferencja Ochrony Własności Przemysłowej Wytworzonej w Jednostkach Naukowych

Ośrodek Przetwarzania Informacji, 12 maja 2008 r., Warszawa,

 • Wybrane aspekty prawne stosowania faktur w formie elektronicznej

Konferencja E-Faktura

Infomedia Polska 28-29 luty 2008 r. Warszawa

 • Prawo w PR i Marketingu

EPR VORTAL PR, 6 luty 2008 r.

 • Prawne aspekty umów outsourcingowych w bezpieczeństwie teleinformatycznym

II Konferencja Computerworld „SEMAFOR: Security, Management, Audit Forum”

22-23 stycznia 2008 r., Warszawa

 • Prawo autorskie i ochrona danych osobowych w umowach outsourcingowych

Targi w Krakowie, 7 listopada 2008 r.

 • Ochrona baz danych eksploatowanych w Internecie – orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów krajowych

III Forum ADO/ABI Bezpieczeństwo Informacji i Danych Osobowych

Centrum Promocji Informatyki, 20 listopada 2007 r., Warszawa

 • Odpowiedzialność prawna w przypadku stosowania oprogramowania typu Open Source

XXIX seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego

Centrum Promocji Informatyki, 29 sierpnia 2007 r., Warszawa

 • Wybrane prawne aspekty przestępczości komputerowej

Pingwinaria 2007, 14-17 marca 2007, Krynica

Wykład wraz z mecenasem Wojciechem Natowskim

 • E-Biznes Reaktywacja

Prawo Internetu – dzień specjalny

22-24 listopada 2006 r., Warszawa

Institute for International Research Sp. z o.o.

 • Wykorzystanie Internetu w pracach Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej

Corporate Governance XXIX – Internet w spółce akcyjnej, 12 kwietnia 2006 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polski Instytut Dyrektorów

 • Prawne aspekty umów o audyt bezpieczeństwa systemów teleinforamtycznych

II Kongres Bezpieczeństwa Sieci, 27-28 luty 2006 r., Warszawa

Software Konferencje

 • Problematyka prawna negocjowania i zawierania umowy o wykonanie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Konferencja CONFICENCE, październik 2005 r.

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA

 • Problemy prawne eksploatacji baz danych w Internecie

Konferencja Prawo E-Biznesu, 14 kwietnia 2005 r.

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA oraz Kancelaria KPPM

 • Ochrona prawna programów komputerowych

Wykład w ramach szkolenia Fundacji PROIDEA – „Technik ds. sieci i systemu Linux”,

10 Luty 2005, Kraków

 • Odpowiedzialność cywilna za włamanie do systemu komputerowego

Konferencja „Incydenty Komputerowe”, 13 listopad 2004 r. Kraków

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA

 • Niektóre prawne problemy odpowiedzialności za wady oprogramowania

Pingwinaria 2004, 1 – 4 kwietnia 2004, Krynica

 • Odpowiedzialność za szkody spowodowane błędnym działaniem oprogramowania

Infosystem, 22 kwietnia 2004, Poznań

Targi Poznańskie

 • Wybrane prawne aspekty Powszechnej Licencji Publicznej GNU

Infosystem, 22 kwietnia 2004, Poznań

Targi Poznańskie

 • Powszechna Publiczna Licencja GNU – wybrane problemy prawne

Linux Pro, 10 – 11grudnia 2003, Jabłonno

Software Konferencje

 • Zasady analizy oraz dekompilacji programów komputerowych w świetle prawa autorskiego

Wykład w ramach projektu Linux Forum&Academy, Kraków

 • Odpowiedzialność za Spam – okiem użytkownika i administratora

Apache.Con 2003, 28-30 Sierpnia 2003, Ramsowo

Software Konferencje

 • Dekompilacja programów komputerowych w świetle prawa. Studium Przypadku

Pingwinaria 2003, 27-30 marca 2003, Krynica

 • Ochrona Bazy Danych – nowe regulacje prawne

Niezawodne i Wydajne Bazy Danych Open Source, 3 października 2002, Warszawa

Software Konferencje

 • Odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich w Internecie

Apache.Con 2002, 22-24 sierpnia 2002, Ramsow

 

 

Ponadto przeprowadziłem szereg szkoleń zamkniętych z zakresu prawa własności intelektualnej, umów IT, ochrony danych osobowych itp.